Receptory

4 Views Comment Off

Odczuwanie ciepła lub zimna jest wynikiem pobudzenia dwóch różnych rodzajów zakończeń nerwowych. Przy spadku temperatury receptory zimna przyśpieszają wyładowania, natomiast w receptorach ciepła następuje wzrost szybkości wyładowań wraz ze wzrostem temperatury. Badania skóry milimetr po milimetrze za pomocą punktowych testów ciepła lub zimna wykazały, że określone punkty odpowiadają tylko na jeden rodzaj podrażnienia: na ciepło lub zimno. Na przedramieniu punkty zimna występują średnio w liczbie 15 na cm2, a punkty ciepła ok. 2 na cm2. Receptory bólowe – są po prostu swobodnymi odsłoniętymi dendrytami. Odpowiadają one nie tylko na bodziec mechaniczny, lecz również na każdy bodziec – chemiczny, cieplny i wiele innych, jeśli są one dostatecznie intensywne; W porównaniu z receptorami dotyku, ucisku czy temperatury, receptory bólu są bardzo liczne, występują we wszystkich tkankach ciała z wyjątkiem mózgu. Mózg nie jest wrażliwy na ból. Ze wszystkich receptorów, jedynie receptory bólu znajdują się zarówno w głęboko położonych narządach i tkankach, jak i na powierzchni ciała; dlatego też ból może powstać pod wpływem drażnienia receptorów bólu w skórze, w mięśniach szkieletowych, w ścięgnach i narządach wewnętrznych. Receptory bólu informują organizm o niebezpiecznych dla zdrowia i życia zmianach środowiska. Niekiedy, nie wiadomo zresztą dlaczego mózg błędnie ocenia źródło bólu, zwłaszcza wówczas, gdy znajduje się ono w narządach wewnętrznych. Zjawisko to nosi nazwę odniesienia bólu.

In : Blog

About the author

Archiwa